Baader Planetarium UBVRI U-Filter 1.25"

Baader Planetarium UBVRI B-Filter 1.25"

Baader Planetarium UBVRI V-Filter 1.25"

Baader Planetarium UBVRI R-Filter 1.25"

Baader Planetarium UBVRI I-Filter 1.25"

Baader Planetarium UBVRI Filtersatz 1.25"

Baader Planetarium IR-Pass CCD-Filter

Baader Planetarium CCD RGB Einsteiger Filtersatz 1.25"